Organizacja dnia

07:00 – 08:10
Zajęcia opiekuńcze. Zabawy swobodne. Zabawy integrujące grupę.
08:10 – 08:30
Zabawa na powitanie. Poranne ćwiczenia ruchowe. Losowanie dyżurnego, ustalenie daty w kalendarzu.
Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
08:30 – 09:00
Śniadanie
09:00 – 10:30
Zajęcia kierowane z całą grupą/Zabawy wg. zainteresowań dzieci
10:30 – 11:20
Czynności samoobsługowe. Zabawy rozwijające relacje rówieśnicze. Zajęcia dodatkowe. Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym.
11:20 – 11:30
Przygotowanie do obiadu – zupa. Czynności higieniczne i samoobsługowe
11:30 – 11:45
Obiad – zupa
11:45 – 12:20
Zabawy według zainteresowań dzieci.
12:20 – 12:30
Czynności higieniczne i samoobsługowe przygotowanie do obiadu
12:30 – 12:50
Obiad – II danie
12:50 – 13:00
Czynności higieniczne