Realizowane projekty

Zachęcamy do zapoznania się z projektami, jakie realizowane są naszej placówce
w roku szkolnym 2023/2024

Projekt edukacyjny promujący zdrowe nawyki żywieniowe

Cele projektu:

 • promowanie zdrowych nawyków żywieniowych;

 • zachęcanie do spożywania zróżnicowanych potraw, bogatych w warzywa;

 • stwarzanie okazji do poznawania nowych smaków;

 • oswajanie z wyglądem warzyw i zapoznanie z ich wartościami odżywczymi;

 • wdrażanie do samodzielnego komponowania

  posiłków i robienia prostych potraw według przepisów kulinarnych.

 

Wyzwania:

 • Pomidorowe

 • Dyniowe

 • Ogórkowe

 • Burakowe

 • Cebulowe

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Nie lada to gratka! Poznajemy Misia Uszatka"

Cele główne:

 • budzenie zaciekawienia otaczającym światem,

 • rozwijanie zdolności poznawczych,

 • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,

 • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,

 • wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,

 • właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,

 • dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka,

 • wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,

 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,

 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów,

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych,

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych

 

Cele operacyjne:

 • dziecko poznaje określony utwór literacki, zapamiętuje imię i nazwisko autorów, główną postać, potrafi ją opisać , scharakteryzować

 • potrafi odtwarzać i samodzielnie tworzyć

 • bogaci słownictwo o wyrazy, które wyszły już z użycia, rozumie ich znaczenie, a także osłuchuje się z angielskimi nazwami wybranych przedmiotów, kolorów

 • wypowiada się pełnymi zdaniami

 • nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi: przyjaźń, radość, życzliwość, empatia

 • dostrzega , że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę

 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego

 • nazywa pory roku, potrafi opisać charakterystyczne cechy

 • rozumie następstwa czasowe

 • potrafi dostrzec piękno przyrody.

 • poznaje zasady savoir vivre.